Tin hoạt động

khai giảng
Ngày 08/10/2023, Trường Đại học Trà Vinh đã kết hợp với Công ty CP Công nghệ […]
Ngày 12/8/2023, Trường Đại học Trà Vinh đã trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt […]
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Trường […]
Đại học Trà Vinh
Sáng ngày  04/06/2023, Trường Đại học Trà Vinh đã kết hợp với Công ty CP Công […]
Sáng ngày 28/5/2023, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức thành công Lễ Trao bằng […]
Từ một trường cao đẳng non trẻ, nhờ vận dụng linh hoạt mô hình các trường […]
Ngày 07/11/2021, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tổ chức khai mạc chương […]
Vào ngày 26/09/2021, Lễ Khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến TVU-ONSCHOOL cho gần 400 […]