Ngày 07/11/2021, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tổ chức khai mạc chương trình “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” với hình thức online qua Google Meet. Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 35 ý tưởng với gần 100 sinh viên tham gia chương trình.

“Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” là một chương trình huấn luyện cấp tốc trong 02 tháng, nhằm hỗ trợ tối đa những bạn sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp phát triển thành dự án khởi nghiệp. Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục kết nối với các đơn vị hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp để dự án khởi nghiệp có thể triển khai thực tế.

Chương trình bắt đầu với buổi truyền cảm hứng – khơi mầm ý tưởng từ những doanh nghiệp đã từng khởi nghiệp. Tại buổi truyền cảm hứng, các bạn sinh viên được nghe Anh Lương Mạnh Dương – Giám đốc HTX Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh; Giám đốc Công ty Sản xuất Dừa trái Hùng Dương và Anh Ngô Đình Khải – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại C.K.C Việt Nam chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, thuận lợi, khó khăn và những bài học kinh nghiệm cũng như lời khuyên dành cho các bạn sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp.

Buổi truyền cảm hứng – khơi mầm ý tưởng đã thôi thúc cho các bạn sinh viên mạnh dạn, tự tin hơn về con đường khởi nghiệp, các bạn đặt nhiều câu hỏi cho khách mời về các vấn đề khởi nghiệp như vốn để khởi nghiệp, làm sao tìm kiếm được khách hàng, làm sao đánh giá được ý tưởng hay, những công việc cần chuẩn bị trước khi khởi nghiệp,…. Đặc biệt buổi truyền cảm hứng – khơi mầm ý tưởng bước đầu gợi mở, kích thích và định hướng ý tưởng đổi mới sáng tạo cho các sinh viên.

Nguồn: https://www.tvu.edu.vn/khoi-dong-chuong-trinh-uom-mam-y-tuong-khoi-nghiep/

Tags: