Ngành Luật

Đào tạo những người sinh viên có phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Mục tiêu cụ thể

*Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về pháp luật, thực tiễn pháp lí và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan, tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản trong đời sống pháp luật; bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ giải quyết được các vấn đề trong lĩnh vực pháp luật. Là cơ sở để người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng: 

– Phân tích các quy định của pháp luật

– Tham gia định hướng sự phát triển của pháp luật.

– Tư vấn pháp luật, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

– Vận dụng tốt quy trình khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng trên thực tế.

– Lựa chọn và vận dụng pháp luật các quốc gia, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.

– Đáp ứng các thao tác nghiệp vụ pháp lý về kinh doanh trong các cơ quan kinh tế, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Nghiên cứu, đánh giá cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, khoa học quản lý nhà nước, điều hành công sở.

– Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc để đạt được mục tiêu chung.

Về thái độ:

– Có ý thức tự giác trong nghiên cứu và học tập

– Có tinh thần tự giác tham gia vào các hoạt động học tập

– Tôn trọng pháp luật và chính sách của Nhà nước

– Có ý thức rèn luyện tư duy phản biện

– Có tác phong và đạo đức nghề nghiệp

* Về trình độ ngoại ngữ, Tin học:

– Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, trình độ tin học ứng dụng cơ bản

Với chương trình này, người học được cung cấp:

Kiến thức, kỹ năng về khoa học pháp lý dân sự, hình sự & thương mại

Kỹ năng phân tích các quy định pháp luật trong, ngoài nước và các chủ trương, đường lối, chính sách nhà nước

Áp dụng luật giải quyết các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến dân sự, hình sự, thương mại, hành chính, lao động…

Cơ hội việc làm

Thư ký tòa án, chuyên viên kiểm sát, công an, quân đội, nhân viên hành chính

Làm việc tại các văn phòng luật sư, công ty luật, trung tâm trợ giúp pháp lí, doanh nghiệp…

Làm việc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành luật

Trường Đại học Trà Vinh

 Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, P. 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

– Văn phòng tại TP HCM: Số 236 Đinh Bộ LĨnh phường 26 quận Bình Thạnh, TP HCM

– Văn phòng tại HN: Tầng 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.2021 Phát triển bởi Onschool