Ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu của chương trình là đào tạo người sinh viên có kiến thức thực tế; kiến thức lý thuyết chung về kinh tế và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

Các kiến thức sinh viên tích luỹ được trong chương trình gồm các kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức tin học; kiến thức về kinh tế và kinh doanh, lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, điều hành và quản lý, đặc biệt các kiến thức liên quan đến markeing, quản trị, tài chính và kế toán.

Chương trình đào tạo cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết như kỹ năng phản biện, phê phán và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề phức tạp trong điều kiện môi trường làm việc luôn thay đổi; kỹ năng quản lý và khởi nghiệp; kỹ năng truyền đạt thông tin đến người khác; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng ngoại ngữ…

Ngoài ra, người học còn được rèn luyện năng lực tự chủ, tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối, đôn đốc và giám sát/quản lý các nguồn lực về vật chất và nhân lực; năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện môi trường làm việc thay đổi và tự chịu trách nhiệm cá nhân/nhóm; ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với nghề, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Về kiến thức:

   – Kiến thức về chính trị, an ninh quốc phòng và phương pháp luận nhằm bồi dưỡng tư tưởng chính trị, lý tưởng sống cao đẹp, đạo đức và xu hướng hội nhập của đất nước;

   – Kiến thức về pháp luật, toán – tin, khoa học xã hội – nhân văn nhằm trang bị sự hiểu biết chung về pháp luật, khoa học và xã hội làm nền tảng trong nghiên cứu các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo; 

   – Kiến thức về kinh tế, kế toán, tài chính, marketing, quản lý để nhìn nhận vấn đề, đánh giá hiện trạng, xu hướng trong nền kinh tế và áp dụng trong nghiên cứu các môn học chuyên ngành;

   – Kiến thức chuyên ngành: Các kiến thức về tài chính, nhân sự, sản xuất, marketing, quản lý, chiến lược, khởi nghiệp được nghiên cứu chuyên sâu giúp phân tích và đánh giá được các mối quan hệ trong kinh tế – xã hội, các vấn đề trong quản trị kinh doanh.

Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình sinh viên sẽ trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong công việc, bao gồm:

   – Về kỹ năng chuyên môn: (1) Phát triển kế hoạch nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; (2) Xác định các nguồn lực trong tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và đo lường năng lực sản xuất; (3) Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong và ngoài nước; (4) Đánh giá môi trường kinh doanh, thông tin quản trị và chiến lược kinh doanh; (5) Xây dựng kế hoạch kinh doanh và đánh giá tính khả thi của kế hoạch; 

   – Về kỹ cơ bản: (1) Vận dụng kỹ năng tin học, các phần mềm thống kê trong công việc; (2) Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ trong giao tiếp các tình huống thông thường và thương lượng trong kinh doanh; (3) Liên kết các kỹ năng bổ trợ như phản biện, phân tích, tổng hợp; giao tiếp và ứng xử; truyền tải thông tin; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân/nhóm; giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ….

Về thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm: các yêu cầu chung sau khi sinh viên tốt nghiệp, gồm:

– Thái độ: (1) Biểu hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, tự giác, đạo đức nghề nghiệp và lối sống lành mạnh, tư duy tích cực; (2) Mong muốn học tập suốt đời, tinh thần phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế;

– Năng lực tự chủ: (1) Thích nghi với sự thay đổi trong công việc và môi trường kinh doanh; (2) Năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện môi trường thay đổi và chịu trách nhiệm cá nhân/nhóm trong công việc; (3) Khả năng tự hoạch định kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá về chuyên môn và đề xuất các giải pháp cải thiện công việc.

Về trình độ Ngoại ngữ, Tin học:

 – Ngoại ngữ: Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam

Tin học: đạt trình độ tin học ứng dụng cơ bản, sử dụng thành thạo phần mềm trong công việc chuyên môn

Với chương trình này, người học được cung cấp

Kiến thức, kỹ năng về khoa học quản lý kinh tế

Thành thạo kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lí các hoạt động kinh doanh

Kỹ năng phân tích và dự báo các biến động môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế

Thiết lập và thẩm định các dự án kinh doanh để lựa chọn cơ hội đầu tư

Xây dựng các chiến lược, chính sách kinh doanh và các kế hoạch kinh doanh, marketing cho doanh nghiệp.

Quản trị các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tài chính, nhân lực, khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất, thương hiệu…

Cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực:

Chuyên viên tư vấn, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng; Giám sát bán hàng, quản lí cửa hàng kinh doanh, dịch vụ..; Chuyên viên hành chính văn phòng; Trưởng/phó phòng kinh doanh, phòng Marketing, phòng chăm sóc khách hàng, phòng nghiên cứu thị trường,…; Giám đốc bán hàng, kinh doanh khu vực hoặc toàn quốc, Marketing, đối ngoại, điều hành.

Làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp

Làm việc tại các cơ quan nhà nước như: Cơ quan thuế, cơ quan hải quan, chi cục quản lí thị trường và các sở ban ngành có liên quan đến hoạt động kinh tế

Nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện/trường

Tự mở một loại hình doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh và tự làm chủ, tự điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp mà mình lập ra.

Trường Đại học Trà Vinh

 Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, P. 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

– Văn phòng tại TP HCM: Số 236 Đinh Bộ LĨnh phường 26 quận Bình Thạnh, TP HCM

– Văn phòng tại HN: Tầng 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.2021 Phát triển bởi Onschool