(TVU) – Chiều ngày 07/10, Hội Truyền thông số Việt Nam trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2023, vinh danh 22 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và 09 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cùng 07 cơ quan nhà nước có thành tựu chuyển đổi số xuất sắc.

Giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” của Vietnam Digital Awards 2023 được trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

Năm nay, Trường Đại học Trà Vinh đạt giải thưởng ở hạng mục đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nhà trường đạt giải thưởng ở hạng mục này.

Theo đó, Nhà trường được trao giải ở 03 giải pháp: Hệ thống quản lý công văn và giám sát giao việc viên chức, tích hợp hệ thống quản trị ký túc xá sinh viên vào hệ thống dùng chung; Hệ thống quản lý nhân sự, đào tạo, tài chính, tài sản và ứng dụng trên thiết bị di động; Hệ thống quản lý công tác tập huấn giảng viên đánh giá khóa học E-learning (CDS).

Tại Trường Đại học Trà Vinh, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy tính hiệu quả của hệ thống cơ sở dữ liệu và kho học liệu số. Nhà trường tổ chức nhiều chương trình tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, xây dựng bài giảng E-learning để hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, sinh viên không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, hoạt động số hoá các loại hồ sơ, văn bản, lưu trữ tài liệu trên không gian mạng góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học.

Năm 2022, Trường Đại học Trà Vinh vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số xuất sắc (VietNam Digital Awards – VDA, 2022), cụ thể Nhà trường đã được trao giải “Hệ thống quản lý công tác nhân sự, đào tạo, Hệ thống quản lý đào tạo Kỹ năng mềm và Hệ thống hỗ trợ công tác đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phục vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo”.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 2023 là giải thưởng thường niên của Hội Truyền thông số Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Đây là một trong những hoạt động tích cực hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Categories:

Tags: