Tháng Chín 2021

Vào ngày 26/09/2021, Lễ Khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến TVU-ONSCHOOL cho gần 400 […]
Trường Đại học Trà Vinh thông báo lịch khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến […]
Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo Chương trình Cử nhân trực […]