Blog

Tiếp nối sự thành công của tuyển sinh đợt 1, trường Đại học Trà Vinh thông […]
Đại học Trà Vinh
Sáng ngày  04/06/2023, Trường Đại học Trà Vinh đã kết hợp với Công ty CP Công […]
Sáng ngày 28/5/2023, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức thành công Lễ Trao bằng […]
Từ một trường cao đẳng non trẻ, nhờ vận dụng linh hoạt mô hình các trường […]
Ngày  23/04/2023, Trường Đại học Trà Vinh đã kết hợp với Công ty CP Công nghệ […]
Ngày 07/11/2021, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tổ chức khai mạc chương […]
Trường Đại học Trà Vinh thông báo lịch khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến […]