Trường Đại học Trà Vinh thông báo lịch khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến TVU – ONSCHOOL (Đào tạo theo phương thức E- Learning) đợt tháng 11/2021 tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch của Nhà nước, Lễ Khai giảng sẽ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa theo hình thức trực tuyến. Các anh/chị sinh viên và các vị khách quý vui lòng xem nội dung thông báo chi tiết tại thông báo khai giảng như sau:

Tags: