Trường Đại học Trà Vinh thông báo lịch khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến TVU – ONSCHOOL (Đào tạo theo phương thức E- Learning) đợt tháng 09/2021 tại TP Hồ Chí Minh. Thông báo khai giảng như sau:

Tags: