(TVO) Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị văn phòng thuộc Trường Đại học Trà Vinh đang đào tạo hai chuyên ngành Quản lý nhà nước và Quản trị văn phòng.

Với nhiệm vụ, đào tạo những sinh viên có kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước và quản trị văn phòng, có khả năng thực hiện các công việc quản lý thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.Trong đó, ngành Quản lý nhà nước bậc đại học: trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công và tư; chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc; chuyên ngành quản lý về kinh tế, tài chính công; chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công. Đồng thời, còn trang bị cho sinh viên các kỹ năng về: kỹ năng quản lý nhân sự; kỹ năng soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước, văn bản hành chính; kỹ năng tổ chức và điều hành công sở; kỹ năng tổ chức hội họp, quản lý lưu trữ, hồ sơ; kỹ năng giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như: tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực. Tổ hợp xét tuyển gồm: 

C00C04D01D14
Ngữ văn, lịch sử, địa lýNgữ văn, địa lý, ToánNgữ văn, toán,
tiếng Anh
Ngữ văn, lịch sử,
tiếng Anh

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm các vị trí: công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội. Đồng thời, các vị trí người học có thể đảm nhiệm sau khi ra trường gồm: công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước; cán bộ hành chính – văn phòng tại các cơ quan hành chính và doanh nghiệp; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu, trung tâm…

Ngành Quản trị văn phòng bậc Đại học: trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị hành chính – văn phòng; có kiến thức quản lý, điều hành văn phòng, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Người học còn được trang bị các kỹ năng: Giải quyết và xử lý công việc hành chính – văn phòng trong cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin,… để giải quyết những vấn đề thực tế hay phức tạp trong lĩnh vực hành chính – văn phòng. Ứng dụng công nghệ trong quá trình xử lý công việc theo xu hướng hiện đại hóa công tác văn phòng cũng như hướng đến mô hình văn phòng điện tử. Tổ hợp xét tuyển gồm:

C00C04D01D14
Ngữ văn, lịch sử, địa lýNgữ văn, địa lý, ToánNgữ văn, toán,
tiếng Anh
Ngữ văn, lịch sử,
tiếng Anh

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm các vị trí: Lưu trữ viên; nhân viên lễ tân văn phòng; nhân viên văn thư; quản trị viên văn phòng; thư ký văn phòng; thư ký giám đốc; trợ lý giám đốc; cán bộ phụ trách công tác nhân sự; Thời gian đào tao: 3,5 năm tương ứng với 07 học kỳ (áp dụng cả 02 ngành).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Trà Vinh. Đây cũng là cơ hội cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thi THPT và xét tuyển đợt 1. Trường Đại học Trà Vinh là trường công lập, học phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn

Categories:

Tags: