https://youtube.com/watch?v=-i-LHkBrxcw

Trường đại học Trà Vinh được xếp hạng trong Top 100 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, theo xếp hạng của WURI Ranking, hệ thống xếp hạng các trường đại học thế giới với tầm ảnh hưởng thật sự. Điều này cho thấy, môi trường giáo dục bậc Đại học tại Việt Nam đang ngày càng cải tiến, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế.

Xác định rõ, giáo dục bậc đại học, phải là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành để giúp sinh viên có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp thực tiễn, sau khi ra trường có thể tự tin lập nghiệp, thời gian qua, Đại học Trà Vinh đã mở rộng các chương trình đào tạo gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp. Lấy người học làm trung tâm chính là trọng tâm của 62 ngành đào tạo đại học và 32 ngành sau đại học của trường.

Hoàn thành sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực, trường chú trọng liên kết, hợp tác quốc tế để nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, tạo dựng uy tín bằng chất lượng, tiến đến phát triển thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực trong khu vực và quốc tế.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Trường Đại học Trà Vinh có khả năng để làm xoay chuyển được mặt bằng dân trí của Trà Vinh và ĐBSCL. Thời gian qua, qua thực tiễn thấy rằng chất lượng sản phẩm của trường Đại học Trà Vinh khi ra trường là rất tốt”.

Xác định rõ “đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là không thể tách rời”, là xu thế phát triển mở rộng theo thời gian để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Những kết quả của ngày hôm nay sẽ là nền tảng, động lực, để nhà trường có điều kiện cung cấp cho sinh viên môi trường giáo dục hiện đại, những trải nghiệm tốt nhất trong học tập, nghiên cứu. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao hướng đến sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Nguồn: https://vtv.vn/giao-duc/tu-dai-hoc-xanh-den-dai-hoc-thong-minh-20210617180137137.htm

Tags: